Yr Anthem Genedlaethol

Mae Hen Wlad fy Nhadau

Ydych chi erioed wedi meddwl sut i ynganu'r geiriau ar gyfer yr Anthem Genedlaethol? Beth yn union ydych chi'n ei ganu? Beth am gopïo'r geiriau a'r fersiwn ffonetig i'w cymryd i gemau'r 6 Gwlad er mwyn i chi allu canu ar dop eich llais!

Hen Wlad Fy Nhadau Land of My Fathers
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Dros ryddid collasant eu gwaed.
This land of my fathers is dear to me
Land of poets and singers, and people of stature
Her brave warriors, fine patriots
Shed their blood for freedom
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,
Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,
O bydded i’r heniaith barhau.
Chorus:
Land! Land! I am true to my land!
As long as the sea serves as a wall for this pure, dear land
May the language endure for ever.
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn i’m golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.
Old land of the mountains, paradise of the poets,
Every valley, every cliff a beauty guards;
Through love of my country, enchanting voices will be
Her streams and rivers to me.
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.
Though the enemy have trampled my country underfoot,
The old language of the Welsh knows no retreat,
The spirit is not hindered by the treacherous hand
Nor silenced the sweet harp of my land.


Phonetically

My hair-n wool-add ver n-had eye

Un ann-will ee me

Gool-ard buy-rth ah chant-or-yon

En-wog-yon oh vree

Eye goo-rol ruv-elle-weir

Gool-ard garr-weir trah-mahd

Tross ruh-thid coll-ass-ant eye gwide

Gool-ard, gool-ard

Ply-dee-ol oiv eem gool-ard

Trah more un veer eer bee-rr hore-ff buy

Oh buthed eer hen-yithe barr-high