Enwau Lleoedd Cymru

Oes ambell i air ac ymadrodd Cymraeg yn eich gadael chi braidd yn dafotglwm? Yna mae help wrth law!

Pan fyddwch chi'n gyrru o amgylch Cymru ac yn gweld arwyddion fel 'araf', 'ysgol' neu 'ysbyty' ydych chi’n tybio beth maen nhw'n ei olygu? Ydych chi'n byw ger Pontypridd, Gwaelod y Garth neu Ynys-y-bwl a dim syniad sut i gael eich tafod o gwmpas yr ynganiad ac eisiau deall eu hystyr?

Yna cymerwch olwg ar y rhestr hon o enwau lleoedd a thermau Cymraeg, a dysgwch sut i'w ynganu'n gywir ac yn hyderus.

Enwau Lleoedd (ffonetig)

Caerdydd : Cardiff : kur-deethe 
Coed Duon : Blackwood :koid Dee-on
Gwaelod y Garth : Gway-lod er gaRRth
Glyn Ebwy : Ebbw Vale :Glinn eb-boo-ee
Llanhari : HLLan Harry
Pentre Bach : Pen-treb-baaKH
Pontypridd : Pon-ter-preethe
Pentre’r Eglwys : Church Village : Pen-trerreg Lewis
Rhydfelin : RRHeed-vellin 
Trefforest : Treff Ffor-rest
Tonyrefail: Tonna Rev-vile

Termau

aber : estuary, confluence 
afon : river 
betws : chapel 
blaen, blaenau : source(s) of stream, high land 
castell : castle 
cwm : valley 
dinas : city 
dyffryn : valley 
eglwys : church 
garth : promontory 
glan : riverbank 
môr : sea 
nant : brook, small valley 
pant : hollow, valley 
pont : bridge 
porth : harbour, gateway 
rhyd : ford 
traeth : beach 
tref: village
ynys : island 
ysbyty : hospital 
ysgol : school 
ystrad : valley 

Arwyddion ar hyn y wlad

Araf : Slow : arav
Cymru : Wales : kumm-ri
Dim mynediad : No entry : dim munned-yad
Dynion : Gentlemen : dunny-onn
Gorsaf : Station : gorsav
Heddlu : Police : hethlee
Merched : Ladies : mear-kedd
Prifysgol : University : preev-uhskol
Toiledau : Toilets : toy-led-eye
Ysbyty : Hospital : uss-buttydaffodils