Welsh Phrases

From day to day – a little goes a long way…

Why not give these sentences a go?

Hello and Goodbye…

Bore da! – boh-re da : Good morning
Shw’ mae? : How are you?
Prynhawn da! – prin-hawn da : Good afternoon
Noswaith dda! – nos-waeth 'dd’ a : Good evening
Nos da! – nas dah : Good night
Hwyl! – hwooeel! : Cheerio

Introducing yourself

Pwy ydych chi? – Pwi yd-ech chi? : Who are you?
Beth yw’ch enw chi? : What’s your name?
X ydw i – X yw e : I’m X
e.e/e.g Bethan ydw i : I’m Bethan

Ask how people are…

Shwd ych chi – shood yd-ech chi? : How are you?
Da iawn, diolch – da iawn dee-ol’ch’ : Very well, thanks
Eithaf da, diolch – ei’th’af da dee-ol’ch’ : Ok, thanks
Gweddol – G-we-'dd’-ol : Ok

Where people live…

Ble rydych chi’n byw? – bleh rhych 'ch’ee’n byw : Where do you live?
Yn ____ : In ______
e.e./e.g – Ym Mhontypridd

Some useful words to use on campus…

Croeso – Welcome
Prifysgol – University
Campws – Campus
Cwrs – Course
Is-Raddedigion – Undergraduates
Gradd – Degree
Ysgol – School
Cyfadran – Faculty
Undeb – Union
Siop – Shop
Maes Parcio – Car Park
Ystafell – Room
Llyfrau – Books
Cyfrifiadur – Computer
Arian – Money
Y Ganolfan Chwaraeon – Sports Centre

Fun sentences

Wrth fy modd – oo-rr-th v-gh mo-'dd’ : time of my life
Iechyd da – yeh-ch id dah : Cheers!
Ble wyt ti? – bleh wooeet tee? : Where are you?
Peint o gwrw os gweli di’n dda – paint oh guru os goo-elee dean 'dd’a : Pint of beer please!


Days of the Week : Dyddiau’r Wythnos

Monday : dydd Llun

Tuesday : dydd Mawrth

Wednesday : dydd Mercher

Thursday : dydd Iau

Friday : dydd Gwener

Saturday : dydd Sadwrn

Sunday : dydd Sul


Seasons : Tymhorau

Spring : Gwanwyn

Summer : Yr Haf

Autmn : Yr Hydref

Winter : Y Gaeaf


Numbers : Rhifau

One : Un

Two : Dau

Three : Tri

Four : Pedwar

Five : Pump

Six : Chwech

Seven : Saith

Eight : Wyth

Nine : Naw

Ten : Deg