Geiriaduron


Angen help gyda’r Gymraeg?

Mae’r Brifysgol wedi trefnu bod y feddalwedd Cysgliad ar gael i aelodau o staff a myfyrwyr sydd angen help neu eisiau datblygu ac ymarfer eu Cymraeg.

Mae Cysgliad yn darparu dau becyn sydd yn anelu i helpu gyda dy ramadeg, dy ysgrifennu a’th sgiliau Cymraeg.

Mae pecynnau meddalwedd Cysill a Cysgeir wedi eu gosod ar y cyfrifiaduron yn y labordai TG ar bob campws ac maent hefyd ar gael i aelodau unigol o staff ar gyfrifiaduron yn eu swyddfeydd.

Mae rhestrau termau safonol ar gael ar y gwefannau canlynol hefyd:

Mae Geiriadur yr Academi ar-lein yn eiriadur o’r Saesneg i’r Gymraeg:

http://www.geiriaduracademi.org

Term Cymru: dyma’r termau y bydd cyfieithwyr Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio wrth eu gwaith:

http://www.termcymru.cymru.gov.uk

Porth Termau Cenedlaethol Cymru:

http://termau.org

Gellir hefyd gwirio dogfennau gyda Cysill ar y we ar wefan CySill ar-lein.

http://www.cysgliad.com/

Gellir dod o hyd i Enwau Lleoedd Cymru

http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaucymru/

Wales Flag 2