Cymraeg yn PDC

Y mae’r wybodaeth isod yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg – the information below is relevant to students who are Welsh-speaking, but if you’d like to find out about learning Welsh, please go to Learn Welsh at USW for further information. The University supports and encourages students to learn Welsh as they study here – a little can go a long way.


Wyt ti’n siarad Cymraeg, yn iaith gyntaf neu’n ail iaith?

Os wyt ti, dyma ychydig o wybodaeth iti am sut y mae modd iti ddefnyddio a datblygu dy sgiliau cyfrwng Cymraeg wrth iti astudio yma ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae rhai myfyrwyr yn dilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg fel rhan o’u hastudiaethau.

Gall myfyrwyr Drama, Tirfesureg, Astudiaethau Cynradd, Busnes a Gwyddorau’r Heddlu ddewis gwneud modiwlau o fewn eu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. I wybod mwy, cer i Cyfleoedd Cymraeg.


Cyflwyno traethodau drwy gyfrwng y Gymraeg

Gall myfyrwyr wneud cais i gyflwyno eu asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg yn unol â chael sgwrs gyda’u tiwtoriaid. I wybod mwy, cer i Cyflwyno Asesiadau yn Gymraeg.


Hawliau Iaith Gymraeg i Fyfyrwyr


Pwynt cyswllt cyfrwng Cymraeg

Gall myfyrwyr wneud cais i drafod problemau personol neu i gwrdd am sgyrsiau anffurfiol / ffurfiol gydag aelodau o staff sy’n medru’r Gymraeg. I wybod mwy, cer i Cyfleoedd Cymraeg.


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy ymaelodi â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, fe gei di’r wybodaeth ddiweddaraf am addysg uwch cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys manylion ysgoloriaethau, cyfle i ymgeisio fel llysgennad y Coleg a chyfle i weithio tuag at dystysgrif sgiliau iaith y Coleg – tystysgrif a fydd yn bwysig iawn i gyflogwyr. Cer i Coleg Cymraeg Cenedlaethol am fwy o wybodaeth.


Y Porth

Os hoffet ti ddefnyddio adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg, cer i Y Porth. Ceir deunydd sydd ar gael ar lefel cenedlaethol i unrhyw fyfyriwr sy’n medru’r Gymraeg a darperir adnoddau ar gyfer dewis eang o feysydd astudio.


Bywyd Cymdeithasol

Cofia hefyd bod modd cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg gyda Chymdeithas Cymraeg Prifysgol De Cymru. Cer i’r grŵp Facebook Y Gymdeithas Gymraeg - Trefforest neu @YGymdeithasGymraegTref ar Instagram.

Welsh resources Asset Bank


Eich Gyrfa a’r Gymraeg

Hoffwch chi ddatblygu eich sgiliau iaith Gymraeg yn barod ar gyfer gyrfa Cymraeg neu ddwyieithog? 

Eleni, mae Prifysgol De Cymru yn cynnig modiwlau newydd cyffrous i baratoi myfyrwyr ar gyfer defnyddio eu sgiliau iaith Cymraeg yn y gweithle.    Maent ar gael i fyfyrwyr yr Atriwm, Casnewydd a Threfforest sydd ym mlwyddyn 1, 2 a 3. 

Beth mae’r modiwlau yn cynnwys?

Bydd sesiynau byw o 1 awr yn cael eu cynnal dros y we am gyfnod o 6 wythnos, gydag adnoddau cefnogol ar Blackboard

Bydd y modiwlau’n cael eu hasesu trwy gyfuniad o dasgau llafar ac ysgrifenedig ond bydd y mwyafrif o’r rhain yn cael eu gwneud o fewn y sesiynau. 

Maent yn fodiwlau 5 credyd sy’n ychwanegol i’r prif gwrs, felly bydd yn astudiaeth ychwanegol i roi ar eich CV.  Rydych chi hefyd yn medru cofrestru ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith, sef cymhwyster sy’n cael ei gynnig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn profi eich gallu i gyfathrebu’n broffesiynol yn Gymraeg. 

Gall myfyrwyr blwyddyn 1 sy’n astudio’r modiwl wneud cais am ysgoloriaeth gwerth £250.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:  [email protected] neu [email protected]