Cymraeg yn PDC

Y mae’r wybodaeth isod yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg – the information below is relevant to students who are Welsh-speaking, but if you’d like to find out about learning Welsh, please go to Learn Welsh at USW for further information. The University supports and encourages students to learn Welsh as they study here – a little can go a long way.


Wyt ti’n siarad Cymraeg, yn iaith gyntaf neu’n ail iaith?

Os wyt ti, dyma ychydig o wybodaeth iti am sut y mae modd iti ddefnyddio a datblygu dy sgiliau cyfrwng Cymraeg wrth iti astudio yma ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae rhai myfyrwyr yn dilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg fel rhan o’u hastudiaethau.

Gall myfyrwyr drama, Tirfesureg, Astudiaethau Cynradd, busnes a gwyddorau’r heddlu ddewis gwneud modiwlau o fewn eu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. I wybod mwy, cer i Cyfleoedd Cymraeg.


Cyflwyno traethodau drwy gyfrwng y Gymraeg

Gall myfyrwyr wneud cais i gyflwyno eu asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg yn unol â chael sgwrs gyda’u tiwtoriaid. I wybod mwy, cer i Cyflwyno Asesiadau yn Gymraeg.


Pwynt cyswllt cyfrwng Cymraeg

Gall myfyrwyr wneud cais i drafod problemau personol neu i gwrdd am sgyrsiau anffurfiol / ffurfiol gydag aelodau o staff sy’n medru’r Gymraeg. I wybod mwy, cer i Cyfleoedd Cymraeg.


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy ymaelodi â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, fe gei di’r wybodaeth ddiweddaraf am addysg uwch cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys manylion ysgoloriaethau, cyfle i ethol cynrychiolwyr myfyrwyr y Coleg a chyfle i weithio tuag at dystysgrif sgiliau iaith y Coleg – tystysgrif a fydd yn bwysig iawn i gyflogwyr. Cer i Coleg Cymraeg Cenedlaethol am fwy o wybodaeth.


Y Porth

Os hoffet ti ddefnyddio adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg, cer i Y Porth. Ceir deunydd sydd ar gael ar lefel cenedlaethol i unrhyw fyfyriwr sy’n medru’r Gymraeg a darperir adnoddau ar gyfer dewis eang o feysydd astudio.


Bywyd Cymdeithasol

Cofia hefyd bod modd cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg gyda Chymdeithas Cymraeg Prifysgol De Cymru. Cer i’r grŵp Facebook Cymuned Gymraeg PDC neu @GymGymPDC ar Twitter.

Welsh resources Asset Bank