Cyflwyno Asesiadau yn Gymraeg

Mae hawl gan bob myfyriwr i gyflwyno eu gwaith yn y Gymraeg, hyd yn oed os nad yw’r cwrs yn cael ei ddysgu yn Gymraeg. Anogir myfyrwyr sydd â diddordeb i siarad â’u tiwtor personol neu’r darlithydd i drafod yr opsiynau. 

Bydd y Brifysgol yn chwilio am ddarlithydd perthnasol a fydd yn medru marcio ac asesu eich gwaith neu’n trefnu cyfieithu eich gwaith i’r Saesneg. 

Darllenwch fwy


Cyflwyno Asesiadau yn Gymraeg