Cyflwyno Asesiadau yn Gymraeg

Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno aseiniadau yn Gymraeg p'un ai ydyn nhw'n astudio ar gwrs cyfrwng Cymraeg ai peidio. 

Anogir myfyrwyr sy’n dymuno cyflwyno asesiad gwaith cwrs neu arholiad* (noder: mae hyn yn ddibynnol ar y corff arholi) yn Gymraeg i gysylltu â'r darlithydd cyn gynted ag y bo modd er mwyn gwneud y trefniadau angenrheidiol. Mae’n rhaid i fyfyrwyr hysbysu eu darlithydd dim hwyrach na 3 wythnos cyn dyddiad cau'r aseiniad. 

Bydd y Brifysgol yn chwilio am ddarlithydd perthnasol a fydd yn medru marcio ac asesu’r gwaith neu’n trefnu cyfieithu’r gwaith i’r Saesneg. 

Darllenwch fwy

Cyflwyno Asesiadau yn Gymraeg