Terms and Place Names

Some Welsh words and phrases leave you a bit tongue-tied? Then help is at hand!

When you drive around Wales and you see signs that say 'Araf’, 'Ysgol’ or 'Ysbyty’, do you wonder what they mean? Do you live near Pontypridd, Gwaelod y Garth or Ynys-y-Bwl but have no idea how to get your tongue around the pronunciation and want to understand their meanings?

Then take a look at this list of Welsh place names, terms and sayings to learn how to pronounce them correctly and confidently.

Day to Day Welsh Phrases

Days of the Week, seasons, numbers
Welsh Terms
Welsh Place Names
Signs

For information on Welsh Phrases, visit our Welsh phrases page

Days of the Week : Dyddiau’r Wythnos

Monday : dydd Llun
Tuesday : dydd Mawrth
Wednesday : dydd Mercher
Thursday : dydd Iau
Friday : dydd Gwener
Saturday : dydd Sadwrn
Sunday : dydd Sul

Seasons : Tymhorau

Spring : Gwanwyn
Summer : Yr Haf
Autmn : Yr Hydref
Winter : Y Gaeaf

Numbers : Rhifau

One : Un
Two : Dau
Three : Tri
Four : Pedwar
Five : Pump
Six : Chwech
Seven : Saith
Eight : Wyth
Nine : Naw
Ten : Deg

Terms: Termau

aber : estuary, confluence
afon : river
betws : chapel
blaen, blaenau : source(s) of stream, high land
castell : castle
cwm : valley
dinas : city
dyffryn : valley
eglwys : church
garth : promontory
glan : riverbank
môr : sea
nant : brook, small valley
pant : hollow, valley
pont : bridge
porth : harbour, gateway
rhyd : ford
traeth : beach
tref: village
ynys : island
ysbyty : hospital
ysgol : school
ystrad : valley

Place names : phonetically

Caerdydd : Cardiff : kur-deethe
Coed Duon : Blackwood :koid Dee-on
Gwaelod y Garth : Gway-lod er gaRRth
Glyn Ebwy : Ebbw Vale :Glinn eb-boo-ee
Llanhari : HLLan Harry
Pentre Bach : Pen-treb-baaKH
Pontypridd : Pon-ter-preethe
Pentre’r Eglwys : Church Village : Pen-trerreg Lewis
Rhydfelin : RRHeed-vellin
Trefforest : Treff Ffor-rest
Tonyrefail: Tonna Rev-vile

Out and about signs

Araf : Slow : arav
Cymru : Wales : kumm-ri
Dim mynediad : No entry : dim munned-yad
Dynion : Gentlemen : dunny-onn
Gorsaf : Station : gorsav
Heddlu : Police : hethlee
Merched : Ladies : mear-kedd
Prifysgol : University : preev-uhskol
Toiledau : Toilets : toy-led-eye
Ysbyty : Hospital : uss-butty