Shwmae Day

October 11, 2017

We will be celebrating Shwmae (English: how are you?) day on Monday 16th of October, which is an opportunity to show that Welsh belongs to everyone and we can all use Welsh all year round – at University, in the shop, leisure centre, at work, in the community, with friends – everywhere! So why not give it a go and start every conversation with Shw’mae (shoo-my)? or Sumae (see-my)?

What’s on?

Newport City Campus – Come and take part in a Welsh Language quiz for a chance to win a meal and drink for two at Nandos. Menter Iaith Casnewydd will be present at the University entrance with information about Welsh medium activities, treats for anyone who starts a conversation in Welsh, and more by the University entrance.

Pontypridd Campus – Coffee Morning, Stilts, Trefforest, 10.30 – 11.30am

Cardiff Campus, ATRiuM – Come and have a chat and network with the Welsh Society, Mingle, Atrium, Cardiff, 12.00 – 1.00pm. Listen out for Welsh Language music in the foyer during the day.

For more information and ideas see www.shwmae.cymru

Diwrnod Shwmae

Byddwn yn dathlu diwrnod Shwmae ar ddydd Llun 16eg o Hydref, sy’n gyfle i ddangos fod y Gymraeg yn perthyn i bawb a gallwn ei defnyddio drwy’r flwyddyn – yn y Brifysgol, yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn y gymuned, gyda ffrindiau – ym mhobman! Felly rhowch gynnig arni a dechreuwch bob sgwrs gyda ‘Shw’mae?’ neu ‘Sumae?’

Beth sydd ymlaen?

Campws Dinas Casnewydd – Dewch i gymryd rhan mewn cwis Cymraeg er mwyn gallu ennill pryd o fwyd a diod i ddau yn Nandos. Bydd gan Menter Iaith Casnewydd stondin wrth dderbynfa’r Brifysgol gyda gwybodaeth am weithgareddau cyfrwng Cymraeg, losin i unrhywun sy’n dechrau sgwrs yn Gymraeg a mwy.

Campws Pontypridd – Bore Coffi, Stilts, Trefforest 10.30 – 11.30yb

Campws Caerdydd, ATRiuM – Dewch i gael sgwrs a rhwydweithio gyda’r Gymdeithas Gymraeg. Mingle, 12.00 – 1.00yp. Bydd cerddoriaeth Gymraeg i’w chlywed yn y cyntedd yn ystod y dydd.

Am ragor o wybodaeth a syniadau ewch i www.shwmae.cymru

Tagged: unilife