Rho gynnig arni! Have a go!

October 15, 2014

Ar 15fed o Hydref, 2014 byddwn yn dathlu diwrnod 'Shw’mae’ drwy ddechrau pob sgwrs gyda 'Shw’mae?’ neu 'Shwdi?’

Amcan y diwrnod yw dangos fod y Gymraeg yn perthyn i bawb a gallwn ei defnyddio drwy’r flwyddyn – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn y gymuned, gyda ffrindiau – ym mhobman! Felly rhowch gynnig arni!

Am ragor o wybodaeth a syniadau ewch i shwmae.org

in English

On October 15th, 2014 we will be celebrating a 'Shw’mae’ day by starting every conversation with shw’mae (shoo-my)? or shwdi (shoo-dee)?

The aim of the day is to show that Welsh belongs to everyone and we can all use Welsh all year round – in the shop, leisure centre, at work, in the community, with friends – everywhere! So why not give it a go!

For more information and ideas see shwmae.org.

Videos

Tagged: unilife