News

Shwmae Day

Posted on October 11, 2017

We will be celebrating Shwmae (English: how are you?) day on Monday 16th of October, which is an opportunity to show that Welsh belongs to everyone and we can all use Welsh all year round – at University, in the shop, leisure centre, at work, in the community, with friends – everywhere! So why not give it a go and start every conversation with Shw’mae (shoo-my)? or Sumae (see-my)?

What’s on?

Newport City Campus – Come and take part in a Welsh Language quiz for a chance to win a meal and drink for two at Nandos. Menter Iaith Casnewydd will be present at the University entrance with information about Welsh medium activities, treats for anyone who starts a conversation in Welsh, and more by the University entrance.

Pontypridd Campus – Coffee Morning, Stilts, Trefforest, 10.30 – 11.30am

Cardiff Campus, ATRiuM – Come and have a chat and network with the Welsh Society, Mingle, Atrium, Cardiff, 12.00 – 1.00pm. Listen out for Welsh Language music in the foyer during the day.

For more information and ideas see www.shwmae.cymru

Tagged: unilife

Rho gynnig arni! Have a go!

Posted on October 15, 2014

Ar 15fed o Hydref, 2014 byddwn yn dathlu diwrnod 'Shw’mae’ drwy ddechrau pob sgwrs gyda 'Shw’mae?’ neu 'Shwdi?’

Amcan y diwrnod yw dangos fod y Gymraeg yn perthyn i bawb a gallwn ei defnyddio drwy’r flwyddyn – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn y gymuned, gyda ffrindiau – ym mhobman! Felly rhowch gynnig arni!

Am ragor o wybodaeth a syniadau ewch i shwmae.org

Tagged: unilife

Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil

Posted on October 9, 2014

Mae Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg yn agored i fyfyrwyr ôl-radd o bob prifysgol yng Nghymru, ac wedi’i theilwra’n benodol er mwyn cynnig hyfforddiant ymarferol i bob ymchwilydd gyrfa-gynnar – p’un a ydynt yn astudio ar gyfer gradd Meistr neu’n cynnal ymchwil ar gyfer doethuriaeth neu ymchwil ôl-ddoethurol. Gwybodaeth Bellach

Tagged: unilife

Rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil

Posted on October 8, 2014

Mae Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg yn agored i fyfyrwyr ôl-radd o bob prifysgol yng Nghymru, ac wedi’i theilwra’n benodol er mwyn cynnig hyfforddiant ymarferol i bob ymchwilydd gyrfa-gynnar – p’un a ydynt yn astudio ar gyfer gradd Meistr neu’n cynnal ymchwil ar gyfer doethuriaeth neu ymchwil ôl-ddoethurol. Gwybodaeth Bellach

Tagged: unilife