Glas Fyfyrwyr 2018

Beth sy’n digwydd?

Digwyddiadau Wythnos y Glas 2018

Dydd Llun, 17 Medi am 4.00yp
BBQ a Gêm Rownderi – am ddim
Parc Bute, Caerdydd

Dydd Mawrth, 18 Medi am 12.00yp
Croeso Cymraeg – Pizza am ddim
Ystafell D20, Campws Dinas Casnewydd

Dydd Mercher, 19 Medi am 5.00yp
Noson Gymdeithasol Gymraeg – am ddim
Hub – Adeilad cymdeithasol, Neuaddau preswyl, Trefforest

Dydd Gwener, 20 Medi am 4.45yp
Osgoi’r Bêl/ Dodgeball gydag Urdd Gobaith Cymru – am ddim
Neuadd Chwaraeon, Campws Trefforest

Dydd Iau, 20 Medi am 7.30yp
Gig – Los Blancos – am ddim
Bar Zen, Undeb y Myfyrwyr, ATRiuM, Campws Caerdydd

Os hoffech chi fynychu unrhyw ddigwyddiadau uchod, a wnewch chi gysylltu â Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol os gwelwch yn dda, catrin.evans@decymru.ac.uk
Gallwch ddilyn y gangen ar trydar – @CangenDeCymru, a ‘Cymuned Gymraeg PDC’ ar Facebook.

*Gweler mwy o fanylion am y gweithgareddau yn llyfryn Wythnos Groeso (USW Welcome Week) y Brifysgol.